Studiekompetanse og studentkompetanse: Introduksjonsfilm

Filmen Studiekompetanse og studentkompetanse, fra St. Svithun videregående skole og Universitetet i Stavanger, illustrer utfordringer lærere ofte har kjent på. 

Mens du ser filmen: Tenk over om du kjenner deg igjen i disse lærernes opplevelser av elevene og studentene sine.