Studiekompetanse og studentkompetanse: Diskusjon

Diskuter spørsmålene under i små grupper:

  1. Del det dere noterte av interessante punkter mens dere leste teksten.

  2. Vil et krav om vekt på at elevene skal studieforberedes måtte medføre endring av praksis på skolen? I tilfelle hvordan?

Image
Modell Studieforberedt