Studiekompetanse og studentkompetanse: Aktivering av forkunnskaper

Diskuter i små grupper:

  • Hvordan forstår dere begrepet studieforberedt?
  • Hvem har ansvaret for å studieforberede elevene?
  • Hva gjør dere i dag for å studieforberede elevene?