Skriving som grunnleggende ferdighet i design og håndverk

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i design og håndverk innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om design og håndverk. Kommunikasjon om estetikk, design og produksjonsprosesser med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere er sentralt. Det innebærer videre bruk av fagspråk, formidling av egne meninger og deltakelse i faglige diskusjoner.

Å utvikle en kultur for skriving i programfagene på design og håndverk er viktig for å gi elevene den kompetansen de behøver i møtet med kunder, kollegaer og leverandører. God kompetanse i skriving vil også synliggjøre fagkompetansen til eleven.

Sentrale spørsmål i økten:

  • Hva kjennetegner skriving som grunnleggende ferdighet i design og håndverk?
  • På hvilke måter kan vi utvikle elevenes skriveferdigheter i fag?