Skriving i design og håndverk - Refleksjon

Muntlig: Del erfaringer i par, gruppe eller i plenum.

 

Hvordan dokumenterer elevene arbeidet med produktutvikling og produksjon i dine fag?

 

a. Bruker dere for eksempel rapport med standard oppsett (en mal), lager elevene digitale fortellinger, blogg, en power point-presentasjon eller annet?


b. Dokumenterer eleven alltid hele arbeidsprosessen eller kan de dokumentere deler av arbeidsprosessen?