Skriving i design og håndverk - Refleksjonsoppgave

Individuelt: Noter ned tankene dine til disse to spørsmålene (5 minutter):

 

1. Hvordan jobber du med skriving som grunnleggende ferdighet i design og håndverk i dine klasser?
2. Hvilke tekster skriver elevene i dine fag i design og håndverk?

 

Gruppe: Gå i grupper på 3-4 stk. og del det du har notert. (10 minutter)