Skriving i design og håndverk - Refleksjon (2)

Muntlig: Diskuter spørsmålene i par, grupper eller i plenum.

 

Å uttrykke seg visuelt

 

a. Hvordan gir du elevene opplæring i å designe sammensatte tekster slik at elevene forstår samspillet mellom det visuelle og verbalteksten?


b. Hva tenker du om å la elevene skrive blogg? Har du erfaring med dette?


c. Hva la du spesielt merke til i filmen som du vil ta med deg videre?