Fagfilm 2: Visuell kommunikasjon - et praksiseksempel

Å skrive i design og håndverk innebærer blant annet å «uttrykke seg visuelt». I dokumentasjonsarbeidet vil det være hensiktsmessig å la elevene lage sammensatte tekster der de får uttrykke seg både visuelt og verbalt.

I denne filmen skal vi se nærmere på dette aspektet ved skriving, sammen med universitetslektor Linn Maria Magerøy-Grande ved Skrivesenteret.