Oppdrag til neste gang

Planlegg et undervisningsopplegg der elevene skal lære å dokumentere hele eller deler av produktutvikling eller produksjon på en hensiktsmessig måte slik at de utvikler sine skriveferdigheter.

Bruk gjerne en modelltekst til dette undervisningsopplegget. Dere kan enten lage en modelltekst selv som er tilpasset den skriveoppgaven elevene får, eller ta utgangspunkt i eksemplene i fagfilmene.