Refleksjonsoppgave - Lesing og skriving i design og håndverk

Hvordan vil du beskrive ferdighetsnivået til elevene du har når det gjelder lesing?

Hvilke tekster trenger elevene å beherske i design og håndverk?

Individuelt: Noter ned tankene dine til disse to spørsmålene. (5 minutter)

Gruppe: Gå i grupper og del det du har notert. (10 minutter)