Oppdrag til neste samling - Lesing og skriving i design og håndverk

Lag en plan for en kortere undervisningssekvens der elevene arbeider med en utvalgt fagtekst (lærebok, nettside, faglig tidsskrift eller lignende). Du kan gjerne ta utgangspunkt i et opplegg du allerede planlegger å gjennomføre i nærmeste framtid.

Hvordan kan du sikre at elevene får utviklet sine leseferdigheter i dette opplegget? Hent gjerne ideer til arbeidsmåter fra filmen du nettopp så. Planlegg i tråd med de tre fasene. Om dette oppleves som omfattende, kan det være nok å starte med å planlegge førfasen.