Oppgave - Lesing og skriving i design og håndverk

På hvilke måter kan undervisningsopplegget du nettopp har sett styrke elevenes grunnleggende ferdigheter og øke deres læring i fagene? Har du erfaring med å planlegge i før-, under- og etterfaser?

Samtal i grupper.

Del deretter svarene i plenum.