Lesing i estetiske fag

Vi skal nå se en kort film fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen om lesing som grunnleggende ferdighet i estetiske fag. I denne sammenheng er det kunst og håndverk vi skal se nærmere på.

Oppgave: Legg spesielt merke til hva som blir sagt om lesing i kunst og håndverk.

(PS: Her kan man hoppe over det som blir sagt om musikk ved å stoppe filmen ved 00:43 og fortsette igjen ved 02:37).