Oppgaver - Lesing og skriving i design og håndverk

a. Hvilke faglige poeng om lesing fant du spesielt interessante i filmen? Del med sidemannen og eventuelt i plenum.

b. Hvilke tekster vil det være faglig relevant at elevene bruker mer tid på i dine timer og hvilke arbeidsmåter kan det være hensiktsmessig at de bruker? Samtal med sidemannen.