Et praksiseksempel - Lesing og skriving i design og håndverk

Vi skal nå se et praksiseksempel («Sølvsmedoppgaven») som viser måter å arbeide med lesing på. Lærerne har planlagt undervisningen med en førfase, en underveisfase og en etterfase. Oppgaven elevene fikk var som følger:

«Elevene skal produsere et smykke med et symbol som dekor. Elevene skal lage skisser og en arbeidstegning. De skal besøke en sølvsmed som ut fra elevenes arbeidstegning har beregnet emner til smykkene. I dette eksempelet skal vi trekke fram arbeidet med lesing av arbeidstegning.»