Dybdelæring: Veien videre

Vi viser her et eksempel på en større, tverrfaglig dybdelæringsoppgave som en skole gjennomførte flere vårsemestre på rad i Vg3. Fagene som inngikk i arbeidet, var historie, norsk og programfaget medier og kommunikasjon. Oppgaven ble laget før fagfornyelsen trådte i kraft. Hensikten med å vise eksemplet er å gi et felles utgangspunkt til å vurdere og å diskutere en slik oppgave som kan være en måte å få til dybdelæring på.

Det er også mulig å velge et av skolens egne prosjekter i stedet for forslaget som blir presentert her.

 

Fremgangsmåte: 

Individuelt (ca. 15 minutt):

  • Les praksiseksemplet "Propaganda" (se vedlegg), eller selvvalgt eksempel. 

Individuelt (ca. 3 minutt):

  • Tenkeskriv: Hva ser du som nyttig å tenke på i din undervisning ut fra det du har fått vite om dybdelæringsoppgaver?

I små grupper (ca. 10 minutt):

  • Diskuter eksemplet i grupper med utgangspunkt i skjemaet for utforming av dybdelæringsoppgaver: Pek på steder i eksemplet hvor det tilfredsstiller beskrivelsen av dybdelæring, og hvor dere ser muligheter for forbedringer.

I plenum (ca. 7 minutt): 

  • Diskuter hvor i undervisningen kan det være mulig å gjøre en endring for å trekke det mer i retning dybdelæring. 

 

Prøv ut i praksis? 

Om dere ønsker å arbeide videre med dybdelæring, foreslår vi at dere tar for dere et av deres egne undervisningsopplegg og gjør justeringer som legger til rette for god dybdelæring.