Fagtekst: "Dybdelæringsoppgaven: relevans og utforming"

Les fagteksten "Dybdelæringsoppgaven: relevans og utforming" (se vedlegg)

Mens du leser teksten: Fyll ut skjema for utforming av dybdelæringsoppgaver (se vedlegg under Ressurser).