Dybdelæring: Aktivering av forkunnskaper

Kollegiet deles i to. Deretter deles hver halvdel inn i par. Parene ser på modellen fra forrige økt. Formålet med denne aktiviteten er å plukke opp igjen tråden fra forrige økt og knytte tråden til praksis.

  1. Halvparten av parene finner to punkter under «personlige kompetanser» (hoved-/delkompetanser) fra modellen som er lette å arbeide med i undervisningen/i praksis. Resterende halvpart finner to punkter under «personlige kompetanser» (hoved-/delkompetanser) fra modellen som er krevende å arbeide med i undervisningen/i praksis (ca. 3 min).

  2. Punktene deles i plenum (muntlig/på tavle/skjerm) (NB! Helt kort) (ca. 4 min). 

Image
studiemodell bilde