Dybdelæring: Prøv ut i praksis

Samarbeid i par eller faggrupper om å utarbeide en oppgave som legge til rette for dybdelæring. Tenk over sentrale momenter fra fagteksten "Dybdelæringsoppgaven: relevant og utforming", som:

  • støtte eleven i å utvikle eierskap til temaet/oppgaven
  • forankre oppgaven i en virkelighetsnær oppgave eller i et relevant problem
  • støtte elevens intellektuelle utvikling gjennom å utfordre deres forestillinger, ideer og forkunnskaper
  • tilrettelegge for refleksjon rundt læringsprosess og sluttprodukt

 

Erfaringsutveksling:

Avtal et tidspunkt for når dybelæringsoppgaven skal være gjennomført. Ta vare på elevarbeid eller observasjoner underveis, som kan ligge til grunn for erfaringsutvekslingen. Ta utgangspunkt i spørsmålene under når dere skal utveksle erfaringer: 

  • Hvordan opplevde dere at oppgaven åpnet for dybdelæring? 
  • Hva justerer dere til neste gang?