sdghjkl

Oppstart av arbeid med Språkløyper - Ungdomstrinn

Når vi skal arbeide med elevenes læring og utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet i fagene, må vi arbeide med språk. Lesing og skriving er grunnleggende ferdigheter og forutsetninger for all læring.

Denne ressursen er ment som et startpunkt for det videre arbeidet med andre faglige problemstillinger i Språkløyper. Hvordan utvikle en felles praksis på egen skole i tråd med forskningsbasert kunnskap om lesing og skriving? Utgangspunktet for utvikling er å vurdere eksisterende lese- og skrivepraksiser. Det er også nyttig å tematisere hvordan skolen fungerer som et "profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis". (LK20, Overordnet del) 

Sentrale spørsmål

  • Hva kjennetegner skolens praksis med lesing og skriving?
  • Hvilke områder innenfor lesing og skriving ønsker vi å videreutvikle på skolen?
  • Hvordan kan vi styrke profesjons-fellesskapet gjennom utforskende samtaler?

 

Faglige bidrag: Ingeborg M. Berge, Unni Fuglestad, Toril Frafjord Hoem, Morten Njå og Marit Aasen fra Lesesenteret og Trude Kringstad, Vibeke Lorentzen, Marthe Lønnum og Peter Mørk fra Skrivesenteret.

Å være lese- og skrivelærer i fag

Denne økta er ment som et startpunkt for det videre arbeidet med andre pakker i Språkløyper. Målsettingen er å bygge en felles forståelse av hvordan lærere lærer av hverandre gjennom refleksjon og utforskende samtaler.

50 min