Tekstseminar: «Profesjonelle læringsfellesskap: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler»

  1. Individuelt: Les artikkelen Profesjonelle læringsfellesskap: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler​ (15 min)
    Bruk vedlagte tabell underveis i lesinga. I den første kolonnen skriver du ned det artikkelen beskriver som god praksis. Marker i notatet de områdene du mener at dere er gode på, og de områdene dere kan utvikle. I den andre kolonnen skriver du den samtalepraksisen du ønsker skal kjennetegne din skole.  
     
  2. Gruppediskusjon (15 min) 
    Diskuter de ulike faktorene på god praksis som dere har kommet fram til individuelt. Bli enige om områder dere ønsker å utvikle og skriv dem på et eget ark.