Refleksjon: Å gi tilgang til språket

«Å gi tilgang til språket er en av våre viktigste oppgaver» blir det sagt i introduksjonsfilmen for Språkløyper. Lesing og skriving er grunnleggende ferdigheter og forutsetninger for all læring, og var en sentral del av innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.  

Individuell vurdering: 

  • Hvilket språk er det elevene trenger tilgang til i dine fag?  
  • Arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag har vært et sentralt prinsipp i læreplanen i 15 år. Hvordan arbeider du med lesing og skriving i dine fag? Hvordan er lesing og skriving beskrevet i de nye læreplanene i dine fag? 
  • Hvordan vil du vurdere styrker og utfordringer i skolens praksis med å utvikle elevenes lese- og skriveferdigheter? 

Noter stikkord som vil danne grunnlag for gruppediskusjoner om skolens eksisterende praksis, behov for videreutvikling og valg av utviklingsområder. 

Image
Plakat med teksten fra filmen "Å gi tilgang til språket"