Valg av utviklingsområder

Samtal i grupper:  

  • Del den individuelle vurderingen i grupper.
  • Noter ned hvilke utfordringer dere har identifisert, og prøv å formulere tre områder knyttet til lesing og skriving som dere mener det er viktig for skolen å videreutvikle. 

 

Image
Forside av Språkløyperbrosjyren - masse ikoner

 

Vedlagte brosjyre (under Nedlasting nederst på siden) har en oversikt over ressursene som er publisert på språkløyper.no. Ressurser rettet mot ungdomstrinn finner dere på side 16-21. Gå gjennom omtalen av de ulike faglige temaene og marker hvilke dere tenker er mest aktuelle for deres skole/gruppe. 

Oppsummering i plenum: 

  • Gruppene presenterer hvilke utviklingsområder de har kommet fram til.

Oppsummeringen kan danne utgangspunkt for felles diskusjon og valg av satsingsområder og plan for det videre arbeid med Språkløyper, eller ansvarlig for arbeid med Språkløyper på skolen tar med seg innspillene i det videre planleggingsarbeidet.