Film: «Å utforske praksis»

I denne filmen møter dere de samme lærerne som var med i forrige film mens de utforsker praksis gjennom å støtte og utfordre hverandre. 

Diskuter etter filmen: 

  1. I hvilken grad har vi en kultur for å utfordre hverandre på vår skole? 
  2. Hvilke erfaringer har vi med å bruke ulike typer data på en kritisk og undersøkende måte?
    (Undervisningsopplegg, prøver, kartlegginger, elevtekster, oppgavebestillinger, arbeidsplaner osv.)