Film: «Fra repeterende til utforskende samtaler»

I filmen «Fra repeterende til utforskende samtaler» møter vi en gruppe lærere som diskuterer skolens resultater fra nasjonale prøver. Det sentrale i denne filmen er hvordan disse lærerne snakker sammen. Underveis i filmen analyserer førsteamanuensis Kristin Helstad (UiO) samtalen, og hun peker på forskjeller mellom svak og sterk refleksjon.