Refleksjonsoppgave og oppdrag: Skriving i musikk

Image
Refleksjonsoppgave og oppdrag

 

Eksempler på oppgaver

1. Skriverammer i musikk

Av og til kan det være nyttig å la elevene benytte skriverammer for å støtte dem i arbeidet med skriving i musikk.

Vedlagt ligger fire skriverammer for grafisk notasjon og komposisjon som kan benyttes i undervisningssekvensen dere forbereder.

Image
Skriverammer for grafisk notasjon og komposisjon

 

2. Flere ideer

Gå gjerne til Kunst- og kultursenterets ressursbase for barnehage, småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole for inspirasjon og flere ideer til undervisningsopplegg.