Hva er skriving i musikk?

Du skal nå se en kort film om skriving som grunnleggende ferdighet i musikk.

Å skrive i musikk

Oppgave:

  1. Mens du ser filmen skal du legge spesielt merke til hva som blir sagt om skriving i musikk.
     
  2. Etter at du har sett filmen skal du lese teksten om hva skriving i musikk kan være. Teksten finner du i utskriftsversjon i lenka under.