Veien videre: Lesing og skriving i musikk

Dere har nå gjort dere flere erfaringer med å arbeide med lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i musikkfaget. I tillegg hadde trolig flere av dere allerede mye erfaring med å jobbe med lesing og skriving i musikkfaget fra før. Noe har fungert godt, andre ting har kanskje ikke fungert som planlagt og må endres eller videreutvikles 

 

Diskuter i grupper:

  • Hva av det dere har prøvd ut har gitt mersmak?
     
  • Hvordan kan dere legge grunnlag for å fortsette med å arbeide med lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdigheter i musikk på en måte som både er overkommelig i en travel hverdag og som samtidig fremmer elevenes læring i musikkfaget? 
     
  • Finnes det måter å organisere samarbeidet på som legger til rette for at dere får tid og lyst til å fortsette med å utforske hvordan grunnleggende ferdigheter kan gjøres til en del av faget på en måte som fremmer elevenes musikkfaglige læring?

 

Muntlighet i musikk

Kunst- og kultursenteret har også en film som omhandler muntlighet i musikkfaget. Før dere diskuterer spørsmålene over, kan det være nyttig å se denne bonusfilmen.