Introduksjon: Å skrive i musikk

I første økt så dere en film eller leste en tekst som beskriver hva det vil si å kunne lese og skrive i musikkfaget.

 

Dersom dere så filmen sist:

Les teksten høyt i grupper.

 

Dersom dere leste teksten sist:

Se filmen.

 

Dersom dere både så filmen og leste teksten sist:

Se filmen på nytt.

 

Noter underveis og diskuter deretter i grupper:

I hvilken grad mener dere at denne formen for skriving i musikk er med på å fremme læring i musikkfaget?