Refleksjonsoppgave og oppdrag: Lesing i musikk

Image
Refleksjonsoppgave og oppdrag

Eksempler på oppgaver

 

1. Rim og rytme

Bruk den vedlagte eksempelteksten, en av tekstene vi foreslår i nedlastingsdokumentene under eller en annen sangtekst tilpasset ditt klassetrinn. Gi elevene oppgaver der de for eksempel skal:

  • Finne rim og rytme i teksten
     
  • Streke under ord som de eventuelt ikke forstår
     
  • La elevene skrive sin egen sangtekst

 

Image
Sangtekst til "Bjørnen sover", og illustrasjon av en bjørn.

 

2. Flere ideer

Gå gjerne til Kunst- og kultursenterets ressursbase for barnehage, småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole for inspirasjon og flere ideer til undervisningsopplegg.