Introduksjon: Å lese og skrive i musikk

Hva vil det si å arbeide med lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i musikk? 

I denne korte filmen gis en introduksjon til temaet. Teksten kan også lastes ned og skrives ut fra lenke nederst på sida.