Oppdrag og erfaringsdeling: Leseutfordring: å lese kritisk

Oppgave - velg mellom alternativ A eller B:

Samarbeid i par om å planlegge oppdraget. En av dere eller begge gjennomfører oppdraget, og deler erfaringer med hverandre i etterkant. Bli enige om når undervisningen skal gjennomføres og sett opp tidspunkt for erfaringsutveksling i etterkant. 
 

A) Ta med “Hva skjedde med Amelia?” tilbake til klasserommet. Gjennomfør følgende opplegg:

  • Les teksten sammen med elevene. 
  • Be hver elev lage to tidslinjer, den ene med hendelsene i den rekkefølgen som de står i teksten, den andre med hendelsene i kronologisk rekkefølge (se vedlagt ressurs).
  • Gi elevene deretter de tilhørende oppgavene til teksten. 
  • Diskuter i fellesskap sammen med elevene hvordan de gikk fram for å løse oppgavene.

B) Valgfri tekst: Finn en tekst i ditt fag som egner seg som utgangspunkt for å arbeide med tidslinjer. Gjennomfør et undervisningsopplegg i klassen der elevene skal bruke tidslinjer for å strukturere eller organisere innholdet i teksten.

Erfaringsutveksling: 

Etter å ha gjennomført oppdraget skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • På hvilken måte kan det å stille gode spørsmål til tekster være et redskap for å øke elevenes kritiske bevissthet i møte med tekster i ditt/deres fag?
  • Hvordan kan du bruke disse erfaringene i den videre leseopplæringen for å gjøre elevene til gode og kritiske lesere?

Ressurser

Tips til videre arbeid med kritisk lesing:  Økt 4: å lese multiple tekster 
Tips til videre arbeid med kritisk lesing i samfunnsfag: Økt 1 “Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga” og filmen “Samfunnsfaga - på veg mot innsikt og deltaking” i samme økt:
Ønsker du å tilby noen av elevene i klassen en lettere tekst? Prøv teksten “Kan pirajaer spise en hel ku på ett minutt” som er brukt på 5. trinn. 

I boka God leseopplæring med nasjonale prøver (2018) av Astrid Roe, Jostein Andersen Ryen og Cecilie Weyergang finner dere et eget kapittel om å lese kritisk (kapittel 6).