Arbeid med tekst og diskusjon: Hvordan følge opp resultatene fra årets nasjonale prøve i lesing?

Teksten “Hva skjedde med Amelia?” var med i den nasjonale prøven i lesing i 2016

Les “Hva skjedde med Amelia?” med tilhørende oppgaver. Diskuter med utgangspunkt i teksten og fagfilmen dere nettopp så:

  • Hva innebærer det å lese denne teksten kritisk?
  • Hva har elevene som svarer feil i oppgave 1, 2 og 3 misforstått?
  • Hvorfor kan oppgavene ha vært utfordrende? 
  • Hvordan tenkte dere selv for å løse disse oppgavene?