Innledende diskusjon: Leseutfordring: å lese kritisk

I Overordnet del av læreplanverket punkt 1. 3 står det blant annet at opplæringen “skal gi elevene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning”, og at dette “innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i møte med [...] fenomener, ytringer og kunnskapsformer.”

 

Diskuter i faggrupper:

  • Hvordan bør elevene lese kritisk i deres fag?