Fagtekst og diskusjon: Å lese multiple tekster

Les fagteksten “Å lese og vurdere flere tekster om det samme temaet” av Cecilie Weyergang og Morten Skar. 

Ta utgangspunkt i fagteksten, og diskuter spørsmålene under i mindre grupper på tvers av fag: 

 

  • I hvilken grad arbeider jeg med multiple tekster i mine undervisningsfag i dag?
  • Hvilke faglige emner eller temaer egner seg for arbeid med multiple tekster?