Innledende samtale / Hvordan planlegge undervisning som kan utvikle elevenes kompetanse?

Hva er viktig for deg når du planlegger undervisning i et nytt tema?

Samtal noen minutter i par/grupper før dere ser filmen «Hva er viktig for deg når du planlegger undervisningen i et nytt tema?» og leser teksten «Å utvikle elevenes kompetanse». Film og tekst danner grunnlag for utforskende arbeid og diskusjoner i grupper.