Fagtekst: Å utvikle elevenes kompetanse

Målet for opplæringen er å utvikle elevenes kompetanse. I den vedlagte fagteksten ser universitetslektor Ingeborg M. Berge nærmere på kompetansebegrepet og hvordan kompetansemål kan operasjonaliseres med særlig vekt på forståelse.