Oppdrag: Hvordan planlegge undervisning som kan utvikle elevenes kompetanse?

Planlegg og gjennomfør et undervisningsopplegg med utgangspunkt i ei av vurderingsoppgavene som kom fram i gruppearbeidet.

Avtal når dere skal møtes igjen for å dele og reflektere over erfaringer fra utprøvingen. Ta med oppgaven som ble gitt, instrukser, tekster og gjerne eleveksempler, til erfaringsdelingen.

 

Lesetips:

Fjørtoft, H. (2016). Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen (2.utgave). Bergen: Fagbokforlaget.