Hva er viktig for deg når du planlegger undervisningen i et nytt tema?

Et viktig prinsipp i god undervisningsplanlegging er at det er sammenheng mellom de ulike elementene som inngår i undervisningsdesignet. Det betyr at arbeidsmåtene som brukes og vurderingsformene som velges henger nøye sammen med målet for undervisningen.
 
I denne filmen forteller tre lærere om hva som er viktig for dem når de planlegger undervisningen i et nytt tema. Planleggingspraksisene blir kommentert av førstelektor Toril Frafjord Hoem, Lesesenteret.