Å gje gode skrivebestillingar: Prøv ut i praksis

Lag ei skriveoppgåve saman med ein kollega der elevane blir bedt om enten å gjere greie for eller drøfte.

Lærarane får utdelt «Sjekkliste for skriveoppgaver» og gjer seg kjent med ho. Bruk “Sjekkliste for skriveoppgaver” i arbeidet med å utforme skriveoppgåva.

 

Kjelder:

Blikstad-Balas, M (2018): “Skrivediskurser i norskfaget - en analyse av hvordan norsklærere gir skriveoppgaver på åttende trinn.” Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 4, 2018, s. 42–60. http://dx.doi.org/10.23865/njlr.v4.1020

Oslo MET (2015): “Argumentasjon, drøfting og kritisk refleksjon”, OsloMet

https://student.oslomet.no/argumentasjon-drofting-refleksjon Lastet ned 13.02.20

Otnes, H (2015): Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver. Fagbokforlaget

Smidt, J. (2013). “Skrivetrekanten: videoforedrag med Jon Smidt”, Skrivesenteret.no. http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivetrekanten-videoforedrag-med-jon-smidt-ny/ Lastet ned 01.10.18

Meir om skriving: Sjå pakka “God skriveopplæring” i Språkløyper