Å gje gode skrivebestillingar: Oppgåve

1. Kva meiner du kjenneteiknar gode skriveoppgåver på HO?

2. Kva for skriveoppgåver gir du elevane i ditt/dine fag?

3. Lager du dei fleste skriveoppgåvene sjølv, i fellesskap med kollegaer eller hentar du dei frå ulike læreverk, og kva ligg til grunn for dine val?

 

Individuelt: Noter ned tankane dine til desse spørsmåla. (5 minutt)

Gruppe: Gå i grupper og del det de har notert. (10 minutt)