Fagfilm: Å gje gode skrivebestillingar i helse- og oppvekstfag

I denne filmen vil universitetslektor Linn Maria Magerøy-Grande (frå Skrivesenteret ved NTNU) gje døme på korleis vi kan gje elevane gode skrivebestillingar. Mens du ser kan du gjerne legge spesielt merke til kva som blir sagt om skrivetrekanten og tenke igjennom kva grep i filmen som er overførbare til undervisnings di.  

I filmen er det direkte ref.til læreplan 2006: Frå ca. 1.04 til 1.58 («Skal man gi…»). En løsning er å ta ut dette klippet. Jeg tror det kan fungere. Alternativt må denne delen lages på nytt med komp.mål fra ny læreplan. Poenget er det samme; Elevene skal kunne drøfte, forklare, gjere greie for i HO.