Å gje gode skrivebestillingar: Erfaringsdeling

I oppdrag frå førre samling skulle de prøve ut minst to metodar for å oppsummere fagstoff. Del erfaringane med utprøving med dei andre i gruppa. Fekk du innspel frå elevane? Kva sa dei? Korleis vil du arbeide vidare med oppsummering i etterfasa i praksisen din?