Ord og begreper: Refleksjonsoppgave

Diskuter parvis/i plenum.

  • Hva er dine erfaringer med elevene sitt ordforråd og forståelse av ord i fagene du underviser i?

Forslag til arbeidsmåte:

I par: Diskuter først med en kollega.
I plenum: Del deretter med hele gruppa