Film: Lesing i elektrofag

I filmen «Lesing i elektrofag» som vi nå skal se deler elektrofaglærer Tor Martin Birkeli arbeidsmåter som han har god erfaring med fra egen undervisning. Legg merke til hvordan elevene i filmen arbeider med ord og begrep. Etter at dere har sett filmen kan dere oppsummere det dere har sett og diskutere om dette er arbeidsmåter dere kan ta med inn i egen undervisning.