Å lese fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Oppdrag til neste samling

Prøv ut minst en av metodene du har fått i denne økta. Du kan også hente inspirasjon ved å lese om ulike eksempler på arbeid med ord fra elektrofag som ligger som vedlegg i denne økta. Eksemplene og undervisningsopplegget (se vedleggene nedenfor) ligger til grunn for arbeidet elevene gjør i filmen «Å lese i elektrofag».

Erfaringene med utprøvingen skal du dele på neste samling.

Dere vil finner mer om læring av ord og begrep i disse pakkene:

  • «God leseopplæring», økt 5.
  • «Lesing i helse og oppvekst», økt 4
  • «Lesing og skriving i design og håndverk», økt 3