Å lese fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Oppdrag til neste gang

Arbeid i grupper på 3.

Les gjennom praksiseksempelet fra TIP som ligger til grunn for undervisningen vi har sett i filmen «Lesing i teknikk og industriell produksjon» og se nærmere på hvordan elevene jobber før, under og etter i det aktuelle temaet.

  1. Diskuter hva dere finner særlig nyttig å ta med inn i egen undervisningspraksis.
     
  2. Lag et tilsvarende opplegg for et tema elevene skal jobbe med der de skal lese en tekst (læreboka eller annen fagtekst). Dere kan enten lage et fullstendig opplegg med en oppgave før lesing, underveis i lesingen og etter lesing, eller bare fokusere på en av lesefasene. Til neste samling skal dere ha prøvd ut opplegget i egen klasse og kunne dele erfaringene med hvordan det gikk.