Prøv ut i praksis: Vansker med tekstproduksjon

Prøv ut minst en av funksjonene som kan støtte staving på maskinvare som elevene dine bruker:

  • Talegjenkjenning
  • Ordprediksjon
  • Stavekontroll

Fint om du også prøver det ut på elever som har vansker med staving, og observerer hvordan de klarer å bruke dette hjelpemidlet.