Introduksjon: Vansker med tekstproduksjon

Samtal i små grupper rundt denne påstanden:

"Elever med stavevansker skriver dårligere tekster enn elever det ville være naturlig å sammenlikne seg med. Ikke bare har de mange stavefeil, men det kan også finnes mangler på både struktur- og innholdsnivå, og ofte skriver de kortere enn elever på samme kunnskapsnivå som ikke har vansker med staving" (Tops, Callens, Van Cauvenberghe, Adriaens & Brysbaert, 2013).
 

Hvilke årsaker kan det være til det?