Film: "Vansker med tekstproduksjon – staving"

I denne filmen ser vi nærmere på staving og stavevansker, og mulige tiltak for å avhjelpe disse vanskene. Etterpå skal dere gjøre en vurdering av de tre typene stavestøtte som blir vist. Bruk skjemaet nedenfor.